Dò mìn new for Android 1.0 Game dò mìn

  • Phát hành Smartaps
  • Đánh giá
  • Lượt tải 93
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 508 KB
  • Cập nhật 20/08/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Dò mìn hay gỡ mìn là một trò chơi phổ biến nhất thế giới.
Người chơi khởi đầu với một bảng ô vuông trống thể hiện "bãi mìn".

Dò mìn for Android

Chọn vào một ô vuông trong bảng. Nếu không may trúng phải ô có mìn (điều này ít xảy ra hơn) thì người chơi trò chơi kết thúc. Trường hợp thường xảy ra hơn là ô đó không có mìn và một vùng các ô sẽ được mở ra cùng với những con số. Số trên một ô là chỉ số ô có mìn trong cả thảy 8 ô nằm lân cận với ô đó.

Trò chơi kết thúc với phần thắng dành cho người chơi nếu tìm được tất cả các ô có mìn và mở được tất cả các ô không có mìn.

Dò mìn for Android