Lời bài hát Đừng xin lỗi nữa Lyric Đừng xin lỗi nữa của Min, Erik