DuckDuckGo Search & Stories for Android 2.1.2 Công cụ tìm kiếm an toàn cho Android

 • Phát hành DuckDuckGo
 • Đánh giá
 • Lượt tải 07
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,9 MB
 • Cập nhật 31/03/2014
 • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

DuckDuckGo Search & Stories cung cấp cho người dùng cách tốt hơn để tìm kiếm và một bước mới về các câu truyện.

 • Tìm kiếm ẩn danh.
 • Tìm thấy nhanh chóng.
 • Giữ cập nhật.

Tìm kiếm nhanh chóng. Ứng dụng này có rất nhiều câu trả lời nhanh, nghĩa là bạn không phải làm gì nhiều mà vẫn nhận được những gì mình thực sự muốn.

 • Nhận câu trả lời từ hàng trăm nguồn khác nhau.
 • Tự động hoàn thành các câu trả lời thay vì chỉ tìm kiếm.
 • Tìm kiếm trực tiếp trên hàng ngàn trang khác với lệnh !bang.

DuckDuckGo Search & Stories for AndroidDuckDuckGo Search & Stories for AndroidDuckDuckGo Search & Stories for Android

Giữ cập nhật. Ứng dụng này chỉ tập trung vào những câu truyện được chia sẻ nhiều nhất từ các nguồn tự tạo:

 • Những câu truyện hàng đầu được gửi email hoặc đánh giá cao.
 • Không lặp lại các chủ đề hàng ngày (trên các nguồn).
 • Hiển thị dễ đọc với các gợi ý tìm kiếm giúp gắn kết Search & Stories lại với nhau.

DuckDuckGo Search & Stories là công cụ tìm kiếm trên internet, với khả năng chính là bảo vệ quyền riêng tư của người tìm kiếm và tránh những kết quả tìm kiếm mang tính cá nhân. Ứng dụng này khác biệt với những công cụ tìm kiếm khác bằng cách không lập profile về người dùng và hiển thị kết quả tìm kiếm giống nhau cho cùng một từ khóa tìm kiếm. Bên cạnh đó, DuckDuckGo còn tập trun vào việc lấy thông tin từ những nguồn tốt nhất thay vì những nguồn nhiều nhất, tạo ra kết quả tìm kiếm từ những trang được nhiều người quan tâm như Wikipedia hay từ những công cụ tìm kiếm đối tác như Yandex, Yahoo!, Bing và WolframAlpha.

Lam Le