Dzo8 News for iOS 1.0 Ứng dụng tổng hợp tin tức

  • Phát hành Dao Be
  • Đánh giá
  • Lượt tải 11
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,3 MB
  • Cập nhật 19/11/2012
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Dzo8 News là ứng dụng thoã mãn cơn ghiền cho những người nghiện đọc tin tức trên di động.

Tin tức của Dzo8 News được tổng hợp từ nhiều nguồn tin của các trang tin điện tử lớn nhất Việt Nam với tốc độ cũng như số lượng cập nhật lớn, đảm bảo được nhu cầu đọc tin tức liên tục của bạn.

Hãy sử dụng thử Dzo8 News và cảm nhận cơn nghiện tin tức được thoả mãn như thế nào.

Dzo8 News for iOS Dzo8 News for iOS Dzo8 News for iOS