Explorer+ File Manager for Android Quản lý tập tin dành cho điện thoại Android

  • Phát hành Droidware UK
  • Đánh giá
  • Lượt tải 518
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 428 KB
  • Cập nhật 18/05/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Explorer+ File Manager là ứng dụng quản lý tập tin dành cho điện thoại Android.

- Duyệt các tập tin và thư mục (hệ thống tập tin ẩn có sẵn trên các thiết bị nguồn)
- Hoạt động tập tin và thư mục: cắt, sao chép, dán, đổi tên, xóa, tạo thư mục mới.
- Giải nén các tập tin
- Giải nén gzip và các tập tin rar
- Tìm kiếm các tập tin và thư mục
- Đơn giản và trực quan giao diện đồ họa được thiết kế cho ICS

Phương Lan