F-Secure App Permissions for Android 1.5.0 Quản lý phân quyền ứng dụng trên Android

 • Phát hành F-Secure
 • Đánh giá
 • Lượt tải 30
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 640 KB
 • Cập nhật 14/01/2014
 • Yêu cầu Android 2.3.3 and up

Giới thiệu

Tại sao ứng dụng này lại cần nhiều phân quyền đến vậy? Nếu bạn có nhiều câu hỏi trong đầu như vậy, hãy cài đặt F-Secure App Permissions for Android. Một ứng dụng để biết được tất cả. F-Secure App Permissions là công cụ hiển thị phân quyền của tất cả các ứng dụng đã cài trên thiết bị của mình, vậy nên bạn có thể kiểm tra xem ứng dụng nào đang gây tốn tiền cho mình hoặc xâm phạm quyền riêng tư bằng cách truy cập vào những dữ liệu quan trọng. Người dùng cũng có thể tìm kiếm những ứng dụng có yêu cầu một vài phân quyền nào đó hoặc kết hợp các phân quyền, sử dụng một tập hợp các bộ lọc đặt sẵn. Ví dụ, xem tất cả các ứng dụng gây tốn tiền hoặc làm ảnh hưởng tới thời lượng pin.

Một ứng dụng để biết tất cả

App Permissions là công cụ sẽ hiển thị phân quyền của tất cả các ứng dụng đã cài trên thiết bị Android, vậy nên bạn sẽ kiểm tra được những ứng dụng nào gây tốn tiền cho mình hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Người dùng có thể kiểm tra những ứng dụng yêu cầu một số phân quyền cụ thể hoặc kết hợp các phân quyền, hoặc sử dụng tập hợp các bộ lọc đã được thiết lập sẵn để tìm kiếm. So sánh danh sách các phân quyền của một ứng dụng với những tính năng chính của nó, luôn có liên kết logic giữa chúng.

F-Secure App Permissions for AndroidF-Secure App Permissions for AndroidF-Secure App Permissions for Android

Các tính năng chính:

 • Lọc tất cả các ứng dụng đã cài theo số lượng phân quyền yêu cầu.
 • Lọc ứng dụng có thể gây tốn tiền, ví như gửi đi tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi khi chưa được phép của bạn.
 • Lọc ứng dụng có thể gây tốn pin qua việc sử dụng liên tục phần cứng, ví như GPS.
 • Lọc ứng dụng có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân, ví như danh sách liên lạc và tài khoản.
 • Lọc tiên tiến cho phép người dùng lựa chọn bất kỳ kết hợp phân quyền nào.
 • Giao diện người dùng đơn giản và rõ ràng.

So sánh danh sách các phân quyền của một ứng dụng với tính năng chính của nó, bạn sẽ thấy có sự liên quan logic. Ví dụ, nếu một ứng dụng được cho là gửi tin nhắn đi, sau đó nó sẽ yêu cầu những phân quyền liên quan tới tin nhắn. Hãy cẩn thận với những ứng dụng có yêu cầu 50 phân quyền trở lên ngoài những tính năng chính của nó. App Permissions được thiết kế không để phán xét hay đánh giá những ứng dụng khác, nhưng sẽ hướng dẫn người dùng trong việc lựa chọn những ứng dụng tin cậy để chạy trên thiết bị của mình. Bên cạnh đó, F-Secure App Permissions không yêu cầu bất kỳ phân quyền nào.

F-Secure App Permissions for Android phiên bản mới cập nhật:

 • Giao diện người dùng mới: menu vẽ.
 • Một vài sửa lỗi nhỏ.
 • Thêm ngôn ngữ mới.

Lam Le