Facebook Everywhere for Safari

  • Phát hành Facebook Everywhere
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.724
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,1 MB
  • Cập nhật 14/08/2014
  • Yêu cầu Windows 2K/XP/Vista

Giới thiệu

Facebook Everywhere là một công cụ cho các trình duyệt IE, Firefox và Safari, cho phép người dùng Facebook có thể dễ dàng chat, xem các thông tin cập nhật từ bạn bè trực tiếp, cập nhật tình trạng của bạn, truy cập các liên kết chia sẻ trong khi lướt web và nhanh chóng kết nối trang Facebook với một nhắp chuột duy nhất.