Fantasy LockScreen for Android

  • Phát hành CurveFish
  • Đánh giá
  • Lượt tải 681
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 150 KB
  • Cập nhật 25/10/2011
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Fantasy LockScreen là widget đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng kích hoạt LockScreen chỉ với một lần kích. Khi cửa bị đóng - Lock là ON, nếu không nó sẽ là OFF. Hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng nó với các ứng dụng khác như AutoLock.

 Fantasy LockScreen for Android

Sử dụng:

- Nếu cửa mở, kích vào widget sẽ giúp bật Lock Pattern

- Nếu cửa đóng, kích vào widget sẽ giúp tắt Lock Pattern

- Nếu bạn không muốn cài đặt Lock Pattern như trước, widget sẽ hiển thị một message. Kích đúp vào widget sẽ kích hoạt Lock Pattern trống. Người dùng có thể cài đặt Lock Pattern trong System Settings -> Security & location -> Set unlock pattern.

Lamle