Firefox HTML5 Supported for Android 1.3.17 Kiểm tra khả năng hỗ trợ HTML5 trên Firefox

 • Phát hành The4D
 • Đánh giá 5 đánh giá
 • Lượt tải 22
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1 MB
 • Cập nhật 14/03/2013
 • Yêu cầu Android 2.1 và mới hơn

Giới thiệu

Firefox HTML5 Supported là một tiện ích sẽ giúp bạn kiểm tra khả năng hỗ trợ các tính năng của HTML5 như: Canvas, Border Radius, CSS Animations & Transforms, 3D & WebGL, LocalStorage, HTML5 Video ...trên các phiên bản mới nhất của Firefox.

HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai không xa, được đề xuất đầu tiên bởi Opera Software. Đây là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML và hiện tại vẫn đang được phát triển bởi World Wide Web Consortium và WHATWG.

Sử dụng Firefox HTML5 Supported để áp dụng chuẩn HTML5 vào các add-on, phần mở rộng và các ứng dụng cho các phiên bản mới nhất của Firefox.

Chuẩn HTML5 hiện tại được hỗ trợ cho các phiên bản sau của trình duyệt Firefox:

 • Firefox stable channel
 • Firefox beta channel
 • Firefox Aurora
 • Firefox Nightly

Tính năng mới:

 • Hỗ trợ HTML5 trong Firefox OS
 • Hỗ trợ HTML5 trong Firefox 17
 • Cung cấp một số bản vá lỗi

  

Bé Ngoan