Font Installer For Android 2.1.0 Cài đặt Font chữ

 • Phát hành JRummy16
 • Đánh giá
 • Lượt tải 8.233
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,2 MB
 • Cập nhật 24/04/2014
 • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Font Installer là ứng dụng cho phép bạn lựa chọn giữa hàng trăm font chữ để áp dụng cho toàn bộ thiết bị của mình.

Một số tính năng chính:

 • Xem trước hàng trăm font chữ để cài đặt.
 • Cài đặt bất kỳ font chữ từ thẻ SD của bạn.
 • Sao lưu hoặc khôi phục font chữ hệ thống.
 • Chọn font chữ hệ thống để ghi đè lên.
 • Thiết lập cài đặt và đường dẫn tải về.

Font Installer For Android FontInstaller

Tuyết Mai