ForBoss for iOS 2.1 Ứng dụng dành cho doanh nhân Việt

  • Phát hành Phong Do
  • Đánh giá
  • Lượt tải 14
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 9,9 MB
  • Cập nhật 20/03/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Cập nhật và chọn lọc các thông tin hữu ích chỉ dành cho SẾP bao gồm lịch các buổi event, hội thảo của các Doanh nghiệp, các kiến thức và bài học để thành công từ các doanh nhân trong nước và quốc tế được cô đọng và gói gọn trong ForBoss - Ứng dụng dành cho doanh nhân Việt.

ForBoss for iOSForBoss for iOSForBoss for iOS