Gia đình và Trẻ em for iOS 1.0 Tạp chí Gia đình và Trẻ em

  • Phát hành LamViet Media
  • Đánh giá
  • Lượt tải 34
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,3 MB
  • Cập nhật 16/11/2012
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Tạp chí gồm 52 trang, trình bày đẹp, nội dung thông tin đa dạng, tin cậy, thiết thực cho nhu cầu tìm hiểu, thực hiện các kĩ năng tổ chức đời sống gia đình, nuôi dạy con cái.

Bao gồm: Hôn nhân gia đình, sức khoẻ, dân trí, tài chính, mua sắm, giáo dục gia phong, hiếu lễ;

Các thông tin, tư vấn về kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em như: Tâm sinh lí trẻ em, nghệ thuật làm cha mẹ, dinh dưỡng, giáo dục trẻ em…

Gia đình và Trẻ em cũng sẽ đưa đến cho đọc giả nhiều thông tin hấp dẫn khác về vấn đề giải trí, văn hoá, nghệ thuật, thể thao và thư giãn cuối tuần.

Ấn phẩm còn có hơi thở thời sự của đời sống xã hội, các vấn đề lớn liên quan và tác động đến đời sống gia đình sẽ được diễn dải một cách đầy đủ, toàn diện…. Cùng nhiều mục phong phú và hấp dẫn khác.

Gia đình và Trẻ em for iOS Gia đình và Trẻ em for iOS Gia đình và Trẻ em for iOS