Gieo quẻ bài - Đoán lý số for Android 1.0 Bói bài

  • Phát hành SOCOM
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 165
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 29/10/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Bói bài là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài gồm có 32 quân bài.

Người dùng tự mình lựa chọn 1 trong 32 quân. Mỗi một quân bài có ý nghĩa và có sự liên hệ với các quân bài khác trong cùng bộ bài. Hãy chọn 1 lá bài để tìm ra bí mật được cất dấu.

Gieo quẻ bài - Đoán lý số for Android

Gieo quẻ bài - Đoán lý số for Android