GooglePreviewIE 1.5 Addon cho internet explorer

  • Phát hành Edward Ackroyd
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.141
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 831 KB
  • Cập nhật 09/01/2018
  • Yêu cầu Windows 98/NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista

Giới thiệu

Đây là add-on rất hữu ích, cho phép bạn xem trước hình ảnh (thumbnail) của các trang web từ kết quả tìm kiếm bằng Google để từ đó quyết định rằng có nên ghé thăm trang web đó hay không. Điều này đảm bảo bạn sẽ không vào nhầm những trang web có chứa những nội dung không mong muốn.