Hàn Phi Tử for Android 1.0 Truyện dài

  • Phát hành Truyenvietmobile
  • Đánh giá
  • Lượt tải 19
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 19/12/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Hàn Phi Tử là tư tưởng gia cuối cùng của thời Tiên Tần, tập đại thành các pháp gia (các nhà cho rằng trị nước, dùng pháp luật có hiệu quả hơn, là những người chủ trương pháp trị, trái với Khổng, Mặc chủ trương nhân trị) trong ba bốn thế kỷ.

Nên trước khi giới thiệu đời Tống và tư tưởng của Hàn Phi, chúng tôi ôn lại hai thời Xuân Thu và Chiến Quốc về phương diện xã hội, chính trị và học thuật, lược thuật tư tưởng và chính sách của các pháp gia trước Hàn Phi: Quản Trọng, Tử Sản, Lý Khôi, Ngô Khởi, Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương Uởng.

Hàn Phi Tử for Android Hàn Phi Tử for Android Hàn Phi Tử for Android