Bảng nhân cho Android 1.9 Bé học bảng cửu chương

  • Phát hành xallapps mix
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.347
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 695 KB
  • Cập nhật 10/07/2014
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Giúp các bạn trẻ học bảng cửu chương với các phép nhân từ 1 tới 9 và các bài toán luyện tập với phép nhân và phép chia, cộng trừ.

Các dạng toán bao gồm:

1) a * b = ?

2) a/b = ?

3) (a + b ) * d = ?

4) (a - b ) * d = ?

5) (a +/-b ) * (c +/-d)=?

6) (a +/-b) / (c +/-d) = ?

7) (a +/-b)/c = ?

8) (a * b) * (c/d) = ?

9)  (a/b) * (c/d) = ?

10) (a*b) / (c*d) = ?

11) (a/b)/(c/d) = ?

Và các bài toán đố với ẩn số với các dạng toán nói trên.

Ví dụ (3 + 5 ) * a = 16, hỏi a=?

hoặc (3 + a ) * (5-2) = 18, hỏi a=?

hoặc a * 5 = 15, hỏi a=?