IMDb Movies & TV for Android Ứng dụng xem phim trên Android

  • Phát hành IMDb
  • Đánh giá
  • Lượt tải 433
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 23/06/2014
  • Yêu cầu Android

Giới thiệu

IMDb Movies & TV for Android là ứng dụng giúp bạn tìm thêm thông tin chi tiết về phim, xem giờ chiếu các bộ phim, rạp chiếu phim ở địa phương, duyệt 65.000 DVD, xem bài đánh giá của Rotten Tomatoes và quản lí Netflix.

Theo congdongthongtin