Kara5HD for iPad 1.0 Ứng dụng tìm kiếm bài hát karaoke

  • Phát hành Nguyen Viet Linh
  • Đánh giá
  • Lượt tải 30
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,8 MB
  • Cập nhật 06/05/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Tra cứu danh sách các bài hát Karaoke trên đầu máy Ariang. Ứng dụng chạy trên iPad rất tiện cho các bạn, vì màn hình lớn, tra cứu nhanh, không phụ thuộc vào cuốn catalog tại quán Karaoke.

Kara5HD for iPad