Karaoke Vietnam for Android 1.23 Ứng dụng hát karaoke

  • Phát hành Võ Duy Tuấn
  • Đánh giá 7 đánh giá
  • Lượt tải 12.527
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,3 MB
  • Cập nhật 10/12/2014
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Karaoke Vietnam for Android là một ứng dụng tra cứu nhanh các bài hát trong các phòng Karaoke 5 số giúp bạn tiết kiệm thời gian của mình.

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang, bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 41 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Karaoke Vietnam for AndroidKaraoke Vietnam for Android

Theo market.android.com