Karaoke Vietnam for Windows Phone 2.0.0.0 Ứng dụng hát Karaoke

  • Phát hành Võ Duy Tuấn
  • Đánh giá
  • Lượt tải 361
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 9 MB
  • Cập nhật 29/07/2014
  • Yêu cầu Windows Phone 8/8.1

Giới thiệu

Ứng dụng Karaoke Vietnam nổi tiếng hiện đã có mặt trên Windows Phone. Người dùng sẽ dễ dàng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề hoặc theo mã bài hát và tên tác giả.

Ứng dụng Karaoke Vietnam còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích. Danh sách bài hát trong ứng dụng được cập nhật bởi Arirang Karaoke 5 số, danh sách bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 51 kèm các bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore. Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

Các tính năng chính:

  • Cập nhật Vol 51.
  • Thay đổi giao diện.
  • Thêm danh sách MusicCore (tới Vol 81).

Karaoke Vietnam for Windows Phone  Karaoke Vietnam for Windows Phone