Kế hoạch dự án tiếp thị Template Kế hoạch dự án tiếp thị

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 67
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 48,7 KB
  • Cập nhật 15/03/2013
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Nhân viên phụ trách về thông tin hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu này để theo dõi vật chuyển giao của kế hoạch tiếp thị hoặc dự án của họ.

Kế hoạch dự án tiếp thị

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.