Kik Maps for iOS 1.1 Chia sẻ địa điểm miễn phí cho iPhone/iPad

 • Phát hành Kik Interactive
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.418
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 307,2 KB
 • Cập nhật 23/04/2013
 • Yêu cầu iOS 3.0 or later

Giới thiệu

Kik Maps for iOS là công cụ hiểu quả cho người dùng Kik gửi và chia sẻ vị trí với những người khác.

Ứng dụng sẽ hiển thị vị trí hiện thời của người dùng trên bản đồ, hỗ trợ tìm địa chỉ, các địa điểm yêu thích cũng như dễ dàng chia sẻ với bạn bè thông qua Kik Messenger.

Tính năng:

 • Hiển thị vị trí hiện thời
 • Tìm kiếm địa chỉ
 • Chia sẻ vị trí qua Kik Messenger
 • Mở địa điểm bất kỳ trong Google Maps
 • Thiết kế và hoạt họa đẹp mắt, dễ nhìn 

Kik Maps for iOS

Minh Lộc