Kinetoo Malware Scan for Android

  • Phát hành CPU Media SARL
  • Đánh giá
  • Lượt tải 495
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 187 KB
  • Cập nhật 24/08/2011
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Kinetoo anti-virus sẽ quét file hệ thống và các ứng đụng dã cài đặt trên điện thoại Android. Chức năng quét virus trong thời gian thực sẽ giám sát các ứng dụng khi chúng được cài đặt. Phiên bản miễn phí này cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên của malware và spyware nhằm bảo vệ điện thoại của bạn.

 Kinetoo Malware Scan for Android

Bao gồm bảo vệ chống lại "Fakeplayer", "Geinimi", "PJApps", "DroidDream", "TapSnake" và các mẫu spyware khác, như "Fake security tool", "Fake10086", "zsone", "HolyF**kingBible", "BaseBridge", "DroidDreamLight", DroidKungFu, YZHCSMS, Plankton, "GGTracker/Battery Saver", Zeus/Zitmo, GoldDream, jSMSHider, CruseWind, và 1OO86.net "China Mobile".
Thay đổi gần đây: Bao gồm bảo vệ chống lại DroidDreamLight, HippoSMS, SndApps, GGTracker, LoveTrap, NickiSpy, và NickiBot.