KinhTeSaiGonOnline Mobile for Android 1.0 Đọc báo Kinh tế Sài Gòn

 • Phát hành ePapersmart
 • Đánh giá
 • Lượt tải 51
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,1 MB
 • Cập nhật 06/11/2012
 • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

KinhTếSàiGònOnline Mobile là ứng dụng đọc tin tức trên Mobile từ báo điện tử Kinh tế Sài Gòn Online.

Các chức năng chính:

 • Đọc offline (không cần Internet).
 • Tổng hợp tin mới.
 • Hỗ trợ vuốt sang trái/phải để xem tin khác.
 • Tự động cập nhật.
 • Tải hình ảnh trong bài viết để xem offline.
 • Album tất cả hình ảnh của các tin tức.
KinhTeSaiGonOnline Mobile for Android KinhTeSaiGonOnline Mobile for Android KinhTeSaiGonOnline Mobile for Android KinhTeSaiGonOnline Mobile for Android