Lạc Việt Reader for Android 1.0.7 Ứng dụng đọc sách điện tử

 • Phát hành Lac Viet
 • Đánh giá 2 đánh giá
 • Lượt tải 331
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 16 MB
 • Cập nhật 27/11/2012
 • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Với Lạc Việt Reader, bạn có thể đọc sách điện tử trên các điện thoại Android hoặc trên Tablet. Bạn có thể dễ dàng mua sách điện tử có bản quyền trên website www.sachbaovn.vn và đọc bằng Lạc Việt Reader.

LacViet Reader có các tính năng như:

 • Lật trang.
 • Chuyển trang.
 • Tìm kiếm nội dung.
 • Đánh dấu trang.
 • Lựa chọn màu sắc.
 • Kích thước cho font chữ...
Lạc Việt Reader for Android Lạc Việt Reader for Android Lạc Việt Reader for Android