LayoutZone for Mac

  • Phát hành Automatication
  • Đánh giá
  • Lượt tải 633
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 82,2 KB
  • Cập nhật 17/08/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.5.6 Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

LayoutZone 1.3b1 for Mac cho phép nhiều người dùng InDesign có thể làm việc đồng thời trên các phần khác nhau của cùng một trang và có nhiều điều khiển hơn. Tiện ích nhỏ này cho phép bạn nhanh chóng chọn ra các thành phần trang InDesign hoặc các khung và tự động chuyển đổi chúng thành file Placed InDesign (.indd) để chỉnh sửa bên ngoài tài liệu chủ. Khi việc chỉnh sửa bên ngoài hoàn tất, một luồng công việc khép kín sẽ tự động chuyển đổi các file InDesign trở thành các đối tượng nguyên bản. Phần mềm này cho phép bạn dễ dàng export và chỉnh sửa các thành phần được chọn mà không cần phải thay đổi hình học của trang để có một giải pháp cộng tác linh hoạt hơn. Thêm vào đó, LayoutZone cung cấp cho bạn khả năng export bất cứ phần nào (ngược lại với toàn bộ trang hoặc toàn bộ tài liệu) theo định dạng PDF, SWF, IDML hoặc XFL.