Lịch học tuần Template Lịch học tuần

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 555
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 44,5 KB
  • Cập nhật 20/02/2013
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Học sinh có thể theo dõi lịch tuần của họ với mẫu thanh lịch này.

Chỉ cần nhập các mục vào đúng khe thời gian/ngày, đặt ưu tiên và thế là xong. Tạo một tab mới cho mỗi tuần và sử dụng nút chuyển qua lại để biểu thị mục đó đã hoàn tất.

Lịch học tuần

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.