Lịch sự kiện for iOS 1.0 Ứng dụng quản lý sự kiện

  • Phát hành Thien Nhan
  • Đánh giá
  • Lượt tải 25
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 204,8 KB
  • Cập nhật 17/09/2013
  • Yêu cầu iOS 6.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng cung cấp chức năng quản lý lịch, có thể cập nhật ngày sinh, sự kiện, học tập... của bạn, ngoài ra còn cho phép bạn chia sẻ qua Mail, SMS, Facebook, Twitter.

Lịch sự kiện for iOSLịch sự kiện for iOSLịch sự kiện for iOS