Lines 2013 for Android 1.0 Trò chơi Lines 2013

  • Phát hành Riverjump
  • Đánh giá
  • Lượt tải 163
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,9 MB
  • Cập nhật 19/02/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Lines 2013 là trò chơi xếp bóng miễn phí trên điện thoại Android của bạn. Mục đích là sắp xếp các quả bóng cùng màu thành đường thẳng.

Khu vực chơi là một hình vuông 9x9, có những quả bóng màu sắc khác nhau xuất hiện thường xuyên. Nhiệm vụ của bạn là xếp các quả bóng cùng màu thành một đường thẳng (5 quản bóng hoặc nhiều hơn).

Người chơi có thể di chuyển bóng, nếu có đường đi (liên kết các ô trống theo chiều dọc và ngang) giữa vị trí hiện tại của quả bóng và đích đến mong muốn.

Khi sắp xếp trên một dòng có đủ 5 quả bóng cùng màu hoặc nhiều hơn (ngang, dọc hoặc chéo) nó sẽ biến mất.

Lines 2013 for Andorid Lines 2013 for Andorid Lines 2013 for Andorid