Lời bài hát for Android 2.1 Tìm bài hát tiếng Việt

  • Phát hành hoangthuc
  • Đánh giá
  • Lượt tải 33
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 501 KB
  • Cập nhật 06/07/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng cho phép bạn tìm kiếm lời bài hát tiếng Việt thông qua việc tìm kiếm theo tên bài hát, lời bài hát hoặc theo tác giả. Có 2 chế độ: online và offline, với các bài hát được cập nhật liên tục.

Lời nhạc for AndroidLời nhạc for AndroidLời nhạc for Android