Luật đường bộ for iOS 1.1 Tổng hợp luật giao thông đường bộ

  • Phát hành Phuoc Hung Tran
  • Đánh giá
  • Lượt tải 105
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3 MB
  • Cập nhật 01/08/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Ứng dụng bao gồm 8 chương và 88 điều về luật đường bộ Việt Nam, chắc chắn sẽ bổ trợ thêm cho bạn những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông cũng như những quy định chung trong đường bộ.

Tính năng trong phiên bản 1.1:

  • Fix lỗi bookmark
  • Fix lỗi lịch sử
  • Tối ưu code

Luật đường bộ for iOSLuật đường bộ for iOSLuật đường bộ for iOS