Luck Meter HD for iPad Phần mềm bói toán cho iPad

  • Phát hành Transfer Junction
  • Đánh giá
  • Lượt tải 355
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 11,7 MB
  • Cập nhật 16/07/2012
  • Yêu cầu iOS 5.1 or later

Giới thiệu

Luck Meter for iPad là ứng dụng tính toán mức độ may mắn của bạn trong tình yêu, sự nghiệp và tiền bạc.

Với Luck Meter, bạn có thể kiểm tra sự may mắn của mình và bạn bè trong một số lĩnh vực và nhận những kết quả vô cùng thú vị và hài hước. 

Minh Lộc