Lưu Quang Dạ Tuyết for Android 1.0 Truyện ngôn tình hiện đại

  • Phát hành Y Lữ
  • Đánh giá
  • Lượt tải 81
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 05/07/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

 “Cùng trải qua hoạn nạn, lại có ân cứu mạng lẫn nhau, ràng buộc sâu đậm như vậy, chúng ta lại còn không phải bằng hữu?”

Ta cứ nghĩ mình chán ghét nhất là tuyết, bởi vì trời sinh lãnh bạc, lại hư ảo vô lường. Nhưng sau đó mới phát hiện, kỳ thật là ta chán ghét bản thân lãnh đạm hư vô như tuyết.

Cho nên, sinh khí ấm áp sẽ hủy tuyết.

Cho nên, cảm tình ấm áp sẽ hủy ta.

Lưu Quang Dạ Tuyết for Android Lưu Quang Dạ Tuyết for Android Lưu Quang Dạ Tuyết for Android