Lý thuyết luật lái xe for Android 2.0 Luật và lý thuyết lái xe ô tô

  • Phát hành Jason App
  • Đánh giá
  • Lượt tải 233
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,9 MB
  • Cập nhật 15/05/2013
  • Yêu cầu Android 2.2/2.3/3.0/3.1/3.2/4.0/4.1/4.2

Giới thiệu

Ứng dụng miễn phí giúp ôn thi sát hạch luật và lý thuyết lái xe ô tô, chạy trên hệ điều hành Android. Ứng dụng bao gồm đầy đủ dữ liệu 405 câu hỏi sát hạch lái xe cho các hạng B1, B2, C, D, E, F.

Ứng dụng này cung cấp các tính năng giúp học viên vừa có thể ôn tập và thi thử với nội dung và số lương câu hỏi giống như kỳ thi thật. Phần ôn tập giúp học viên củng cố kiến thức, gồm có các câu hỏi được chia theo các chủ đề chính gồm có:

  • Câu hỏi lý thuyết luật giao thông
  • Các câu hỏi sa hình
  • Biển báo giao thông

Lý thuyết luật lái xe for AndroidLý thuyết luật lái xe for AndroidLý thuyết luật lái xe for Android