Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.121
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 26/02/2017

Giới thiệu

Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tin học nhằm đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 3 học kì 2. Tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo tham khảo và chuẩn bị ra đề thi học kì 2 lớp 3 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3

Ma trận phân bố câu hỏi 

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3