Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 mới nhất

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 15 đánh giá
  • Lượt tải 1.064
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 152,4 KB
  • Cập nhật 01/03/2017

Giới thiệu

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt và Khoa học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh lớp 4. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Kiến thức tiếng Việt, văn học

Số câu

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

Số điểm

0,5

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

0,5

 

1,5

0,5

 

2. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

b) Đọc hiểu

Số câu

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

Số điểm

0,5

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

0,5

 

1,5

0,5

 

3. Viết

a) Chính tả

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

b) Đoạn, bài

(viết văn)

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

3,0

 

4.

Nghe -nói

Kết hợp trong đọc và viết chính tả

Tổng

Số câu

2

 

1

4

 

1

 

1

 

 

2

 

6

3

2

Số điểm

1,0

 

2,0

2,0

 

1,0

 

3,0

 

 

1,0

 

3,0

4,0

3,0

2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

VD sáng tạo

 

TỔNG

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Nhận biết tính chất cơ bản của phân số. Đọc đúng phân số; Biết thực hiện từng phép tính với phân số; Biết so sánh các phân số

Số câu

1

1

1

1

1

2

1

1

4

3

 

Số điểm

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

2

2,0

5,0

Yếu tố hình học: Đơn vị đo diện tích; Nhận biết hình bình hành; Hình chữ nhật

Số câu

1

 

1

 

1

 

1

1

4

1

 

Số điểm

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

1

    2,0

   1

Tổng

Số câu

2

1

2

1

2

2

1

3

5

4

 

Số điểm

1

1,0

1

0,5

1,5

1,5

0,5

3,0

4

6

 3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.

Số câu

4

 

2

1

2

 

 

1

8

2

 

Số điểm

2,0

 

1,0

1,0

1,0

 

 

1,0

4,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng với các đơn vị đo đã học.

Số câu

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; hình thoi, diện tích hình thoi.

Số câu

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Số điểm

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

6

 

4

1

2

1

 

1

12

3

 

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

1,0

2,0

 

1,0

6,0

4,0

4. Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4