Mẫu Bảng chấm công Bảng biểu hành chính

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 10.180
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 74,7 KB
  • Cập nhật 02/03/2015

Giới thiệu

Bạn cần một bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Download.com.vn xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị:………………………………
Địa chỉ:………………………………
Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng................năm...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.