Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập đại học cao đẳng

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 13 đánh giá
  • Lượt tải 10.547
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 29 KB
  • Cập nhật 29/10/2015

Giới thiệu

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên đại học cao đẳng hay cho học sinh trung học phổ thông (thpt) khi bạn cần bảo lưu kết quả học tập vì lý do nào đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------------------- 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kính gửi:

 - Ban Giám hiệu Trường..................

 - Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên

 - Ban Chủ nhiệm Khoa .....................

Em tên: ……………………………………………………………………………………..

Ngày sinh : …………………………………………………………………………………

Hiện là sinh viên lớp …………………………………… MSSV:…………………………

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì ……………………. từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm……….

Lí do: …………………………………………………………………………………..

................................................................................................................

................................................................................................................

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                         ........, ngày …. tháng …. năm 20….

            Xác nhận của Khoa                                                               Người làm đơn