Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên do bị mất

  • Phát hành VnDoc
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.824
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 18/04/2017

Giới thiệu

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

Vì lí do nào đó mà Đảng viên làm mất thẻ Đảng, vậy phải làm sao? Mời bạn tham khảo mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên được lập ra và gửi tới Đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi Đảng viên đó công tác để xin cấp lại thẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG .............

CHI BỘ TRƯỜNG ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------
  ............., ngày.....tháng.....năm....

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

                      Kính gửi:

 

- Đảng ủy phường ............

- Chi ủy chi bộ trường .............

Tên tôi là: ..................................................................................................................

Ngày sinh: ................................ Giới tính: ............................... Dân tộc: ....................

Nơi sinh: ....................................................................................................................

Trú quán: ...................................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

Ngày vào Đảng: ..........................................................................................................

Ngày chính thức: ........................................................................................................

Nơi vào Đảng: ............................................................................................................

Số thẻ Đảng viên: .......................................................................................................

Tôi làm đơn này xin được cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do: ...............................................

...................................................................................................................................

Kính mong Đảng ủy phường ............... và chi ủy chi bộ trường ............... xem xét và cấp lại thẻ Đảng viên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                       Người làm đơn