Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Mẫu giấy xin chuyển mục đích sử dụng đất

Giới thiệu

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất được sử dụng khi bạn cần chuyển mục đích sử dụng mảnh đất mình đang sở hữu. Mẫu đơn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới đây được cung cấp miễn phí cho người dùng. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

                       - Ủy ban nhân dân quận, huyện………………

                  - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi t ên chủ hộ):.................

2. Chứng minh nhân dân số:………… do……cấp ngày… .tháng…….năm…………

3. Địa chỉ thường trú :..............................

4. Địa chỉ liên hệ:..........................Điện thoại:........................

5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện):............do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.............do (Ủy ban nhân dân................) cấp ngày............tháng...........năm

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:............m2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên….....lập ngày...tháng....năm......) hoặc trích lục bản đồ địa chính số….ngày………của ............

7. Mục đích sử dụng mới:

8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):

9. Cam kết :

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

Download văn bản để xem thêm chi tiết.