MegaTV for iOS 3.3 Ứng dụng xem tivi trực tuyến

  • Phát hành VDCOnline
  • Đánh giá
  • Lượt tải 113
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,8 MB
  • Cập nhật 29/08/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3

Giới thiệu

MegaTV là ứng dụng cho phép bạn xem phim và truyền hình trực tuyến nhưng cũng chấp nhận để tạo tài khoản SSO và nhận được thông tin về tài khoản của bạn. Nó dễ dàng để sử dụng và cung cấp cho bạn nhu cầu vui chơi giải trí.

Tính năng mới trong phiên bản 3.3:

  • Thêm sửa chữa một số màn hình.
  • Fix lỗi bộ phim.

MegaTV for iOSMegaTV for iOSMegaTV for iOS