Memory Improve Master Free Version Giải phóng bộ nhớ

  • Phát hành Memory Improve Master Studio
  • Đánh giá
  • Lượt tải 33.797
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,5 MB
  • Cập nhật 21/05/2013
  • Yêu cầu Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Giới thiệu

Memory Improve Master là ứng dụng thông minh và dễ dùng được thiết kế nhằm tối ưu và giám sát bộ nhớ hệ thống. Ứng dụng giải phóng và nén bộ nhớ hệ thống nhằm tăng tốc chạy các tiến trình và giúp giảm các lỗi treo hệ thống. Các tính năng mạnh mẽ bao gồm khả năng xem và giám sát dữ liệu về RAM, tình hình sử dụng bộ nhớ đệm cũng như CPU trong thời gian thực, thiết lập các tham số tối ưu RAM, hiển thị các tiến trình đang chạy trong máy,...

Memory Improve Master