Menstrual Calendar cho Android Theo dõi chu kì kinh nguyệt

 • Phát hành Witiz
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 1.656
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android

Giới thiệu

Menstrual Calendar là công cụ theo dõi thời gian, chu kì rụng trứng. Với những dự báo thông minh, công cụ sẽ sử dụng dữ liệu trong lịch sử để dự báo chu kì kinh nguyệt và thời gian rụng trứng.

Tính năng:

 • Theo dõi thời gian, chu kì rụng trứng.
 • Tùy chỉnh các icon của lịch.
 • Tùy chỉnh những triệu chứng.
 • Báo cáo chu kỳ, biểu đồ cân nặng, biểu độ nhiệt độ cơ thể.
 • Dự báo thông minh: sử dụng dữ liệu lịch sử để dự báo chu kỳ kinh nguyệt và rụng trứng
 • Màn hình tiện ích.
 • Mật khẩu bảo vệ.
 • Sao lưu, khôi phục dữ liệu.

Menstrual Calendar cho AndroidMenstrual Calendar cho Android