Microsoft .NET Framework Version 4.0 Phần mềm hỗ trợ Windows

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 299.976
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 48,1 MB
  • Cập nhật 17/01/2014
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

.NET Framework của Microsoft là một khung lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows.

Microsoft .NET Framework Version 4.0 là phần mềm có sẵn cho người dùng Windows thông qua các kênh phân phối khác nhau. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. 

Phần mềm này cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Tổng hợp