Microsoft Office 2003 Service Pack 3 SP3 Gói dịch vụ 3 cung cấp bản cập nhật cho Microsoft Office 2003

 • Phát hành Microsoft
 • Đánh giá 25 đánh giá
 • Lượt tải 1.143.536
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 117 MB
 • Cập nhật 09/01/2018
 • Yêu cầu Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/10

Giới thiệu

Microsoft Office 2003 là ứng dụng văn phòng thông dụng với nhiều tính năng hỗ trợ công việc của bạn như soạn thảo văn bản, tính toán nhanh, soạn giáo án điện tử, download MS 2003 là phần mềm không thể thiếu trên máy tính của bạn

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) là gói dịch vụ 3 cung cấp bản cập nhật tập trung vá các lỗi bảo mật nguy hiểm bao gồm tất cả các bản vá trước đây, làm cho Office trở nên vững chắc hơn trước những tấn công tiềm tàng và đe dọa bảo mật khác.

Tính năng mới trong gói Microsoft Office 2003 Service Pack 3:

 • Hỗ trợ chỉnh sửa một khóa registry để thay đổi số tin nhắn MIME được nhúng đã xử lý trước khi một tin nhắn MIME xuất hiện trong Outlook 2003.
 • Kích hoạt và tắt điểm cài đặt cổng COM xác định.
 • Thiết lập sao lưu nhanh (Fast Save) bị loại bỏ trong Microsoft Word.
 • Những mã macro trong các định dạng tập tin Excel cũ được tăng cường bảo mật.
 • Những thay đổi được thực hiện đối với hành vi của Microsoft Office Document Imaging.
 • Phần đính kèm với đuôi mở rộng .gadget không còn mở được trong Outlook.
 • Các bổ trợ của Access không còn được mọi người dùng cấu hình để sử dụng.
 • Các tài liệu được lưu theo một số dạng thức nào đó không còn chứa số hiệu phiên bản của Office.

Các bản cập nhật bảo mật mới và quan trọng:

 • Office 2003 Service Pack 1
 • Office 2003 Service Pack 2
 • Cập nhật cho Office 2003.
 • Cập nhật Bảo mật cho Office 2003
 • Cập nhật Bảo mật cho Excel 2003
 • Cập nhật cho InfoPath 2003
 • Cập nhật cho Outlook 2003
 • Cập nhật Bảo mật cho Outlook 2003
 • Cập nhật Bảo mật cho PowerPoint 2003
 • Cập nhật Bảo mật cho Publisher 2003
 • Cập nhật Bảo mật cho Word 2003