Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3 Gói cập nhật SP3 cho Office Language Pack 2007

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 596
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 67,5 MB
  • Cập nhật 05/11/2011
  • Yêu cầu Windows 7/Server 2003/Vista/XP

Giới thiệu

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Language Pack 2007.

Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Language Language Pack 2007.

- Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt Service Pack 3 cho Office Language Pack 2007 hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, kích đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.