Microsoft Office Server Language Pack 2010 Service Pack 1 Gói cập nhật SP 1 cho Office Servers Language Pack 2010

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 574
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 84,7 MB
  • Cập nhật 07/11/2011
  • Yêu cầu Windows Server 2003/Server 2008

Giới thiệu

Service Pack 1 (SP1) phiên bản cho Microsoft Office Server Language Pack 2010 có chứa các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính ổn định. Ngoài ra, SP còn bao gồm tất các bản cập nhật phát hành trước đó.

Microsoft Office Server Language Pack 2010 Service Pack 1

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Language Pack Microsoft Server 2010, phiên bản 64-bit.

- Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Office Server Language Pack 2010  thì thực hiện theo các thao tác sau đây:

- Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

- Làm theo các bước để cài đặt Microsoft Office Server Language Pack 2010 SP1:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.