Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (64 bit) Gói cập nhật SP2 cho Office Servers 2007

 • Phát hành Microsoft
 • Đánh giá
 • Lượt tải 595
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 273,1 MB
 • Cập nhật 07/11/2011
 • Yêu cầu Windows Server 2003 SP2/Server 2008

Giới thiệu

Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho tất cả hệ thống Microsoft Office Servers 2007.  Ngoài việc sửa lỗi các sản phẩm nói chung còn bao gồm cải tiến tính ổn định, hiệu suất và tính bảo mật.

Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (64 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008.

- Service Pack 2 sẽ cập nhật:

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Search Server 2008
 • Microsoft Search Server 2008 Express
 • Microsoft Office Groove Server 2007, 64-Bit Edition

Tuyết Mai

Hướng dẫn

Hướng dẫn:

Trước khi bạn cài đặt máy chủ Office 2007 SP2 bạn cần phải chú ý:

- Phải cài Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2) trước.

- Hoàn thành việc nâng cấp cơ sở dữ liệu, đăng nhập thông qua một tài khoản quản trị trên máy chủ Web front-end . Ngoài ra tài khoản này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tài khoản phải là tài khoản quản trị.

+ Tài khoản phải có cơ sở dữ liệu đã được tạo.

- Ngoài ra tài khoản phải có quyền truy cập cơ sở dữ liệu SharePoint Server trên máy tính đang chạy Microsoft SQL Server.