Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1 (32 bit) Gói cập nhật SP1 cho Office Visio 2010

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 28.142
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 04/11/2011
  • Yêu cầu Windows 7/Server 2003/Vista/XP

Giới thiệu

Service Pack 1(SP1) phiên bản cho Microsoft Visio 2010 (32 bit) có chứa các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính ổn định.

Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1 (32 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Visio 2010 (32 bit)

- Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Visio 2010 (32 bit) thì thực hiện theo các thao tác sau đây:

- Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

- Làm theo các bước để cài đặt Microsoft Visio 2010 SP1 (32 bit):

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.