Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio Hỗ trợ cài đặt card âm thanh

 • Phát hành Microsoft
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 145.255
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 59,3 MB
 • Cập nhật 26/03/2014
 • Yêu cầu Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Việc cài đặt Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio nhằm mục đích hỗ trợ cho cài đặt driver card âm thanh dạng HD Audio.

Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio hỗ trợ:

 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Adi 1983 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Adi 1986 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - CMedia 9880 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Conexant Waikiki 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Realtek 260 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Realtek 261 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Realtek 280 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Realtek 880/860 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Sigmatel 9770 
 • Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio - Sigmatel 9772 
 • Realtek Content Creation Bay 
 • Realtek High Definition Audio